Historia

Puszczanie foto

Trochę historii drużyny

31PgDH „Puszczanie” jest jedyną drużyną w szczepie, która działa nieprzerwanie od momentu jego powstania. Założona została w 1974 roku przez Andrzeja Gremiana, jednak jej korzenie sięgają jeszcze 1931 roku, kiedy to na Woli Duchackiej działała drużyna im. Tadeusza Kościuszki, reaktywowana po wojnie w 1945 r. Od samego początku drużyna działała bardzo prężnie, biorąc udział w licznych obozach, zimowiskach i biwakach organizowanych nie tylko przez szczep, ale także hufiec i chorągiew. W 1985 roku drużyna rozpoczęła działalność przy nowo powstałej szkole podstawowej nr 90. W tym samym roku zmienione zostały numer drużyny z 13 na 31 oraz wzór chust. W 1988 r. zastęp „Borostwory” został uznany najlepszym zastępem Hufca Kraków Podgórze. W 1991 roku została podzielona reaktywując działającą przy Szkole nr 70 13cPDH „Redarowie”. 31 PgDH „Puszczanie” charakteryzowała się wysokim poziomem wędrownictwa organizując liczne wycieczki, tradycyjne rady drużyny na Leskowcu, Turbaczu lub innych górskich szlakach. W latach 2013-2014 31 PgDH „Puszczanie” pełniła funkcję drużyny sztandarowej Hufca Kraków-Podgórze. Od roku 2014 już trzeci rok z rzędu wygrywa hufcowe współzawodnictwo drużyn harcerskich. Wpisała się w historię 13 Szczepu „Swarożyca” stanowiąc jeden z jego mocnych filarów

Poczet drużynowych

Drużynowy Data mianowania
Andrzej Gremian 4.12.1974
Grażyna Jarosz 25.10.1975
Jacek Legendziewicz 10.10.1976
Jacek Pecia 6.10.1977
Leszek Pamuła 14.10.1979
Jan Woźniak IX 1981
pwd. Tomasz Parka IX 1983
pwd. Dariusz Cygal IX 1986
pwd. Jarek Augustyniak IX 91
pwd. Marcin Kozik IV 93
Adam Janus IX 97
pwd. Michał Leski III 2001
Mateusz Bronarski VII 2005
pwd. Łukasz Sierant XI 2007
Piotr Stachowiak X 2009
pwd. Michał Rzepecki VII 2011
pwd. Jędrzej Kubala 27.09.2014