Zgłoszenia

Aby zgłosić swój patrol, należy do 31 marca 5 kwietnia wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz wpłacić pieniądze za cały patrol.

Wypełnij formularz!

Wpłaty

Konto 13 Szczepu Swarożyca
Nr konta: 91 1030 0019 0109 8503 3002 0426
Tytułem: Rajd Smoka – [nazwa patrolu]

Wpłaty dokonuje patrolowy lub opiekun drużyny za cały patrol.
Wplacajacy zobowiazany jest do przesłania komendantowi rajdu potwierdzenia wpłaty (mail:debiak.karolina@gmail.com).

Zgłoszenie oznacza akceptację Regulamin Rajdu.

Hufiec
Choragiew
ZHP