Szaławiły

31 Podgórska Drużyna Harcerek „Szaławiły”

duszek

Być jedną z 31 PgDH to zaszczyt. Ta, która chce nosić miano Szaławiłki musi spełnić trudne warunki próby, aby udowodnić, iż jest osobą godną dostąpienia tego wyróżnienia. Wtedy będzie miała prawo do wyszycia żółtego Duszka-Szaławiłka na prawej kieszeni od munduru i noszenia go z dumą.