Historia

Drużyna od 1986 roku prowadzi nieprzerwanie swoją działalność przy SP nr 90 na Woli Duchackiej (obecnie ZSOI nr 7), przynależąc do 13 Szczepu SWAROŻYCA im. Tadeusza Kościuszki. Istnienie zawdzięcza pomysłowości i pracy dh. Ewy Lasyk (1986-88) oraz jej następcom. Wśród nich znaleźli się druhny i druhowie:

pwd. Tomasz Parka (1988-89)

pwd. Katarzyna Kulesza obecnie Cygal (1989-95)

phm. Marta Filipowska obecnie Rokicka (1995-98)

pwd. Sylwia Król (1998-2000)

phm. Anna Hryniewiecka (2000-2003)

phm. Elżbieta Nowak (2003-2009)

phm. Aleksandra Smajdor (2009-2013)

pwd. Alicja Sobczyk (2013-2016)

Karolina Kruk (2016 – …)